REISEBETINGELSER

Følgende betingelser gjelder ved kjøp og deltakelse av turer og opplevelser med Fri og Vill
AS (FV). Les nøye gjennom disse før booking av tur med oss.
Vær oppmerksom på at noen av våre turer skjer i avsidesliggende områder, hvor mangel på
logistikk, telefondekning, uforutsette hindringer og vær kan føre til forsinkelser i dager og i
ekstreme tilfeller uker. Vi vil gjøre vårt aller beste for å holde oss til programmet, men både
FV og kunder må være fleksible i så måte.
Sikkerhet vil alltid være i sentrum for vår virksomhet og planlegging, selv med fare for å
måtte stoppe fremdriften eller til og med avlyse en tur på et sent stadium. Fri og Vill må ha
det siste ordet i slike saker – din sikkerhet og velvære er vår primære oppgave.

INNGÅELSE AV KONTRAKT
Avtale mellom partene er gyldig fra når kundens betaling for selve turen mottas på Fri og
Vill’s bankkonto eller gjennom fakturaavtale inngått med våre betalingsløsninger på
nettsiden. Dersom bekreftelse på innbetalt beløp eller inngått fakturaavtale ikke kan forevises,
skal ikke FV være bundet av kontrakten.
Etter at du har bestilt og betalt en forskuddsbetaling vil du motta en bestillingsbekreftelse med
bestillingsdetaljer og kvittering. Detaljert reiserute, utstyrsliste og reisedetaljer vil bli sendt
via e-post i god tid før avreise

FORSIKRING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

 • Alle deltakere må signere Fri og Vill’s reisebetingelser før de starter på en tur.
 • Alle deltakere må ha en reiseforsikring som dekker aktiviteten du har registrert deg
  for. Forsikringen må ha dekning for ulykker.
 • Noen turer kan vare over en uke og foregå i høyder på opptil 1800 meter, sjekk med
  ditt selskap om de har noen begrensninger på dette (ekspedisjonsbegrepet)
 • Alle deltakere må ha en avbestillingsforsikring for å dekke kostnadene for en tapt tur
  hvis du blir syk eller skadet før avreise.
 • Fri og Vill AS har ansvarsforsikring.

REISE- OG ULYKKESFORSIKRING
Fri og Vill vil ikke være ansvarlig for sykdom, skade eller død under en tur eller en
ekspedisjon, og FV vil heller ikke være ansvarlig for eventuelle uforsikrede tap av eiendeler.
FV er ikke være ansvarlig for noens personskade (om det fører til døden eller ikke) eller skade
på eiendom som følge av noen krigshandling, terrorisme, opprør eller annet sivilt eller
militært opprør som forekommer i opprinnelsesland, destinasjon eller passasje. Vi anbefaler
på det sterkeste at du har en reiseforsikring som dekker ikke bare reisen, men også
kansellering, sykdom / medisinske tilstander, tapt / stjålet bagasje og personlige gjenstander
og i tilfelle force majeure.

FORCE MAJEUR
Ved nødstilfeller, naturkatastrofer, politiske forstyrrelser og lignende utenfor vår kontroll
(Force Majeure), som ikke etterlater seg noe annet alternativ enn å kansellere eller endre en
tur, er ikke Fri og Vill forpliktet til å refundere innskudd eller totale turkostnader som kan ha
pådratt seg kunden, da dette i de fleste tilfeller skal dekkes av reiseforsikringer. På tross av
dette er vi opptatt av et godt kundeforhold, og hvis Force Majeure skal skje, vil vi sikre den
beste servicen og sikkerheten som mulig, og i mange tilfeller vil FV som et minimum
refundere alle kundens kostnader med unntak av faktiske utgifter som FV har hatt i
forbindelse med reisen.

HVA SOM INNGÅR I KONTRAKTEN
Kontrakten dekker turene som beskrevet på nettsiden friogvill.no eller i reiseprogrammet for
skreddersydde turer, oftest tilsendt pr e-post. FV forbeholder seg retten til å gjøre endringer i
programmet, forutsatt at kunden er informert om disse.

PRISENDRINGER
FV forbeholder seg retten til å justere prisene ved svingninger i offentlige skatter og/eller
transportkostnader og/eller relevante valutaer. Eventuelle prisendringer skal kunngjøres senest
14 dager før avreise. Når prisøkninger overstiger 10% kunden skal ha rett til å si opp avtalen
uten kostnad for seg selv. Kunden skal ha minimum 3 dager på seg til å si opp avtalen etter
varsel om en slik prisøkning.

KANSELLERINGER OG REFUSJONER
Hvis noe skjer som hindrer deg i å reise på en bestilt tur, vil vi gjerne hjelpe deg med å endre
til en annen dato hvis mulig uten ekstra kostnad. Det kan bli en ekstra kostnad hvis den
alternative turen har en høyere pris, eller refusjon hvis den valgte turen har en lavere pris.
Hvis det er umulig å finne en ny dato og en tur kanselleres av kunden, vil vi belaste kunden
etter vilkårene nevnt nedenfor
Hvis en kunde kansellerer turen, gjelder følgende avbestillingsgebyrer:

Ikke-refunderbart avbestillingsgebyr:

 • 30% av turens kostnad ved avbestilling mer enn 90 dager før avreise.
 • 50 % av turens kostnad ved avbestilling 60-90 dager før avreise.
 • Ved avbestilling mindre enn 60 dager til avreise, ingen refusjon
 • Avbestilling på eller etter avreise, ingen refusjon

Summene skal dekke kostnadene for all logistikk og forberedelser vi allerede har gjort i
forkant av en tur, der mange vil være en direkte og ikke-refunderbar kostnad for oss.
Dersom en kunde bestemmer seg for å kansellere en tur, må Fri og Vill motta denne
informasjonen så snart som mulig og leveres i skriftlig form, helst via e-post til
christer@friogvill.no. Avbestillingsdato er datoen Fri og Vill mottok kanselleringen
Fri og Vill forbeholder seg retten til å kansellere en tur på grunn av værforholdene, hvis en
guide plutselig har blitt syk og vi ikke har noen tilstrekkelig kvalifisert til å erstatte guiden. Fri
og Vill er forpliktet til å informere alle kunder så snart som mulig hvis dette er tilfelle. Vi
anstrenger oss til det ytterste for å unngå en slik situasjon. Dersom det oppnås enighet med
kunden kan sted for arrangementet flyttes, om værsituasjonen er årsak til kansellering.

Dersom Fri og Vill kansellerer på grunn av noen av de ovennevnte
årsakene, vil kundene få full refusjon av det betalte beløpet (forskuddsbetaling eller turpris),
med unntak av eventuelle kostnader som ikke er direkte relatert til produktet, for eksempel
flybilletter, hotellovernatting, eller personlig utstyr som ikke er inkludert i selve produktet.

BEGRENSNING AV FORPLIKTELSER
Fri og Vill, eller noen som representerer Fri og Vill, er ikke ansvarlig for eventuelle
forsinkelser, ulemper, ulykker, skader, kanselleringer eller utgifter av noe slag som resulterer
helt, eller delvis, fra uaktsomhet fra andre, kunden eller fra årsaker utenfor vår kontroll. Ved å
godta våre vilkår og betingelser, påtar deltakerne seg all risiko for personskade og forverring
av enhver medisinsk tilstand relatert på noen måte til aktivitetene i turen. Bagasje og andre
personlige eiendommer er utelukkende eierens ansvar, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle
tap som påløper kunden. Vi anbefaler våre kunder å lese nøye gjennom deres forsikring for å
sjekke dekningen før bestilling av en av våre turer.

SPESIFIKKE KUNDEKRAV
Eventuelle spesielle krav må informeres til Fri og Vill ved bestilling. FV vil forsøke å
imøtekomme spesielle krav der det er mulig. Spesielle krav inkluderer også allergier av noe
slag, diettrestriksjoner og spesielle medisinske tilstander. Kunden er selv ansvarlig for å
medbringe personlige medisiner.

KUNDEINFORMASJON
Når du bestiller en tur via vår nettside, må du gi ut noen personopplysninger. Dette kan
variere avhengig av hvilken tur du bestiller, men vi ber alltid om navn, telefonnummer og e-
postadresse før du kan betale gjennom vårt bestillingssystem.
Vi samler inn data som er relevante for oss for å sikre at du får den beste servicen og
sikkerheten på våre turer. Dette inkluderer alder, kjønn og helsetilstand der det er relevant, e-
postadressen din og telefonnummeret ditt for ekstra kontakt. Ytterligere informasjon som
skostørrelse, høyde, vekt, allergier, fysisk og helsetilstand etc. kan også være nødvendig for
noen av våre mer teknisk og fysisk avanserte turer og ekspedisjoner. Informasjon som
skostørrelse, høyde og vekt kan være nødvendig når det gjelder lån av utstyr fra oss.
Fri og Vill vil slette disse personopplysningene etter at turen er fullført.

GJELDENDE LOV
Denne kontrakten er underlagt norsk lov, ved å godta våre vilkår og betingelser godtar kunden
at enhver tvist eller krav skal bli prøvd i henhold til norsk lov.
Hvis en kunde på noen måte mener det er grunn til å sende inn en klage eller føre en tvist, må
Fri og Vill varsles så snart som mulig. Kunden skal informere guiden dersom dette skjer
under en tur. Fri og Vill vil alltid forsøke å løse enhver tvist eller klage på stedet. Dersom det
oppstår en klage etter at en tur er ferdig, må Fri og Vill motta klagen skriftlig senest to uker
etter at turen er ferdig.

ENDRINGER INFORMASJON NETTSIDE
Fri og Vill forbeholder seg retten til å endre nettstedsmaterialet når som helst på nettsiden
friogvill.no, inkludert våre vilkår og betingelser. Når du betaler på nett godtar du samtidig de
aktuelle reisevilkårene som er gjeldende på betalingstidspunktet. Skjer det endringer i vilkår,
pris og betingelser etter betalingstidspunktet vil ikke dette påvirke deg på noen måte.

FILM OG FOTO TIL MARKEDSFØRINGSFORMÅL
Fri og Vill forbeholder seg retten til å annonsere våre turer på internett og på sosiale medier.
Dette vil ofte omfatte fotografier og filmer med deltakere. Hvis en deltaker ikke ønsker å bli
vist på film eller bilder fra våre turer, vennligst informer oss før avreise. Fullt navn vil ikke bli
brukt i markedsføring, kun fornavn.

NYHETSBREV OG FREMTIDIG KONTAKT
Fri og Vill ønsker å sende ut nyhetsbrev med oppdateringer om turene vi har gjort og
planlegger å gjøre i fremtiden, sammen med nyheter og inspirasjon. Dette er en fin måte å få
tilbud og holde kontakten med oss. Det er valgfritt å abonnere på våre nyhetsbrev, men vi
ville være glade hvis du gjorde det slik at vi kan holde deg oppdatert.

TILBAKEMELDINGER FRA KUNDER
Tilbakemeldingene dine er svært viktige for oss, slik at vi kan forbedre oss kontinuerlig. Hvis
du enten har positive eller negative tilbakemeldinger etter en tur med Fri og Vill, setter vi pris
på at du deler det med oss på: christer@friogvill.no (eller Facebook/nettsiden?)

TA KONTAKT MED OSS
Hvis du har spørsmål om våre vilkår og betingelser, kan du gjerne kontakte oss på
christer@friogvill.no
Mobil 418 05 101

Last ned som pdf